κλιμάτιος

κλιμάτιος
ο
(παλαιοντ.) απολιθωμένο γένος πρωτόγονων σπονδυλοζώων που ανήκει στη συνομοταξία τών ακανθόδιων ιχθύων.
[ΕΤΥΜΟΛ. Αντιδάνεια λ., πρβλ. αγγλ. climatius (< κλιματ- < κλίμα «η προς τα κάτω κλίση τού εδάφους» < κλίνω)].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”